Iltbehandling i hjemmet

Medical Danmark AS servicerer Region Syddanmark og Region Sjælland med hjemmeilt til borgere i eget hjem.

Medicinsk hjemmeilt kan kun opsættes i privat hjem via ordination fra hospital og i nogle tilfælde egen læge.

Fagpersonalet holdes opdateret med det nyeste udstyr
Det er Medical Danmarks mål at sikre fagpersonalet på hospitalerne hele tiden er opdateret med det nyeste udstyr, således at de derigennem sikrer den bedste patientbehandling.

Det mest optimale udstyr
Igennem vores samarbejde med producenterne af udstyr af hjemmeilt kan Medical Danmark være med til at sikre det mest optimale udstyr til de forskellige patientgrupper.

Det er ikke alle patienter, der kan håndtere eller bruge alle typer udstyr. Det kan være på grund af flowet eller fordi man ikke kan få ilt nok via demand-/spare-funktion. Tal med os eller en iltsygeplejeske om det.