Iltinformation


Hvorfor iltbehandling?
Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet.
Iltbehandling kan, når det det bruges korrekt, forlænge og forbedre livet. Muligheden for fysiske aktiviteter øges.

Hvordan gives ilt?
Ilttilskuddet gives oftest fra en iltkoncentrator. I særlige tilfælde fra iltflasker eller i flydende form. Et næsekateter fører ilten til luftvejene. Ilten gives med et antal liter pr. minut.

Kan man få for meget ilt?
Ja, derfor bestemmes mængden (liter pr. minut) der skal gives ud fra en blodprøve.
Tag derfor kun den mængde, der er aftalt med lægen eller iltsygeplejersken.

Hvor længe skal ilten anvendes?
Jo mere man anvender ilten jo bedre virkning opnås.
Ilten skal anvendes i mindst 15 timer i døgnet, for at kunne forlænge og forbedre livet. Kan med fordel anvendes hele døgnet. Oftest er der tale om en livslang behandling.

Hvad med tobaksrygning/åben ild?
Tobaksrygning ophæver virkningen af iltbehandling. Det er derfor vigtigt med total rygestop. Ilt nærer forbrænding. Det er meget farligt at ryge under iltbehandling, eller være i kontakt med åben ild, f.eks. en tændt brændeovn, stearinlys og madlavning over gasblus. Der er stor risiko for alvorlige forbrændinger. Man skal opholde sig mindst 2 meter fra åben ild.
Vær meget opmærksom hvis du er i nærheden af åben ild. Sengetøj kan ophobe ilt, så du må ikke bruge åben ild i soverum med ilt. Olie må ikke anvendes i nærheden af ilt, da det kan selvantænde.

Kontrol af iltbehandlingen
Iltbehandlingen kontrolleres ca. hver 3. måned, enten på sygehuset eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejerske.

Forværring af lungesygdommen
Du skal være opmærksom på øget åndenød og øget slimdannelse eller langvarig hovedpine, træthed og ændring i psyken. Kontakt da din læge.

Kan man motionere?
Selvom det kniber med luft, er det vigtigt at få sig rørt. Forlængerslangen gør det muligt at bevæge sig omkring inde, samtidig med at man får ilt. Ligeledes er det vigtigt at komme ud og få frisk luft; man kan da medbringe en iltflaske. Det er vigtigt at anvende ilten ved anstrengelser, idet kroppen i den forbindelse har brug for mere ilt.
Husk de dybe vejrtrækninger. Vejrtrækning ned i maven: – luft ind – maven ud – luft ud – maven ind.

Tørre slimhinder
Slimhinden i næseborerne kan udtørre ved iltbehandling. Dette afhjælpes ved at smøre med en vandbaseret creme, f.eks. Decubal eller Labidan, i et tyndt lag i næsen. Cremerne kan købes på apoteket. Oliebasseret creme f.eks. vaseline må ikke anvendes.

Ilt-katetre
Der findes flere slags iltkatetre også kaldet iltbriller. Iltkateteret kan give tryk ved næse og ører. For at forebygge dette er det vigtigt, at iltkateteret er blødt, rent og tørt. Iltkateteret kan vaskes i sæbevand, og skal skiftes hyppigt, mindst hver 3. uge. Nye fås ved henvendelse til Medical Danmark A/S – tlf. 65 93 80 18.

Iltudstyr
Medical Danmark A/S står for iltleverancen og kontrollen med iltudstyret i de regioner vi betjener. Ved opsætning af iltudstyr vil du modtage nærmere oplysninger omkring betjeningen af udstyret og sikkerheden omkring dette af Medical Danmarks iltkonsulenter. Skulle der være spørgsmål eller opstå problemer med udstyret bedes du kontakte Medical Danmark.

Refusion af el-udgift
Iltkoncentratoren bruger strøm til at producere ilten. Denne merudgift til el refunderes af Regionen.

Hvis strømme svigter?
Ved længerevarende strømsvigt kontaktes Medical Danmark. Du kan sagtens undvære ilten i nogle timer, så gå ikke i panik. Har du iltflasker kan de bruges i ventetiden.

Mulighed for udflugt/ferie?
Ved længerevarende ophold udenfor hjemmet kontaktes Medical Danmark i god tid for at få bragt iltudstyr til den pågældende destination.
Ved planer om udlandsrejser, kontaktes iltsygeplejersken og Medical Danmark i god tid. Medical Danmark vil gennem vore samarbejdspartnere i udlandet være i stand til at løse de fleste behov.

Hvis du har spørgsmål til i forbindelse med iltbehandlingen, er du altid velkommen til at du kontakte din iltsygeplejerske eller Medical Danmark
 

Produkt Nyheder