Fugterbehandling


Fugterbehandling i forbindelse med iltterapi

Når ilt fugtes med vand, er der også fugt i slangerne, der tilfører patienten ilt. Dette danner grobund for vækst af bakterier og svampe, som kan medfører infektioner. Vi vil gerne minimere denne risiko med følgende tiltag:

* Til fugtning af ilten bruges enten sterilt vand eller kogt vand
– sterilt vand bruges indenfor 24 timer efter anbrug.
– kogt vand bruges indenfor 24 timer efter kogning. Koldt vand fra hane får et opkog i gryde eller
el-kedel

* Slangerne mellem fugterbeholder og næse skiftes 1 x ugentlig
– de brugte slanger kasseres* Fugterbeholderen rengøres ved:
– desinficering 1 x daglig ved skoldning
– vask med vand og sæbe 1 x ugentlig med en plastbørste (der kun anvendes til dette formål og
skoldes før brug)
– afkalkning med eddike 1 x ugentlig

* Koges der mere vand, end der bruges på en gang i fugterbeholderen skal:
– opbevaringsflasker med låg desinficeres først med skoldning i 1 min.
– derefter hældes den mængde kogende vand i opbevaringsflasken, der svarer til én påfyldning af
befugteren
– opbevaringsflasker rengøres med vand og sæbe 1 x ugentlig og afkalkes
med eddike

kilde: Annette Overgaard, Skive sygehus

Det er Medical Danmarks erfaring, at man først opnår optimal virkning af fugtning af ilten ved et flow på over 3 liter pr. minut. En fugtning af ilten på under 3 liter i minuttet giver ikke ilten nævneværdig fugt. Desuden kan der opstå gener ved et flow under 3 liter i minuttet, da der kan dannes kondens i slange og næsebrille, til stort ubehag for brugeren.

Det kan anbefales ved tørre slimhinder i næsen, at smørre med Decubalcreme
(oliefri).

Fugtning af flydende ilt har ingen virkning. 

Produkt Nyheder